Viaton vekotin vai verkottuva vakoilija? Muista olla älykkäämpi kuin ostamasi tuote

Älyominaisuuksista on tullut tuiki tavallinen piirre monissa päivittäin käyttämissämme tavaroissa. Nykyään älykkäitä ovat esimerkiksi televisiot, autot ja jopa lasten lelut, joiden älyominaisuuksia ruodimme tässä kirjoituksessa tarkemmin.

Kun älyn määrä tavaroissa kasvaa, älyä ja valppautta tarvitaan myös ostajalta ja myyjältä. Ennen ostopäätöstä onkin syytä miettiä huolella, millaisia älyominaisuuksia tuotteiltaan haluaa – tai ei halua.Lue lisää

Parasta palveluasumista julkisilla hankinnoilla?  

Ikääntyneiden asumispalvelut koskettavat useimpia meistä elinkaaremme aikana. Muiden palvelumuotojen rinnalla ikääntyvä väestömme tarvitsee vastaisuudessa entistä enemmän ympärivuorokautisen hoidon sisältävää tehostettua palveluasumista. Vaikka asiakkaiden valinnanvapaus on sosiaali- ja terveyspalveluissa lisääntynyt, palvelujen järjestäjällä, eli nykyisin vielä kunnilla, on merkittävä valta siinä, miten asiakkaille tarjottavat palvelut järjestetään ja tuotetaan.  Asiakkaan kannalta ei ole yhdentekevää, kuinka kunnat hankkivat ja kilpailuttavat tehostetun palveluasumisen palveluita.Lue lisää

Miksi toimia oikein, kun voi toimia väärin ja samalla säästää?

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasaatavien vapaaehtoista perintää. Kun perintäasia etenee käräjäoikeuteen, viranomaisvalvonta lakkaa. Riidattomien saatavien velkomiseen tarkoitettua summaarista oikeudenkäyntimenettelyä voi käyttää väärin – lainsäädäntö itse asiassa kannustaa velkojaa siihen. Kun velkojalla tällöin on käytössään tehokas oikeudellinen perintäkoneisto, millaisessa asemassa on yksittäinen kuluttaja?Lue lisää

Miten välttämättömyyspalvelujen kilpailu voisi hyödyttää kuluttajia paremmin? 

Miltä kuulostaisi tällainen ajatus: sähkö- puhelin- ja nettiliittymäsi on kytketty ison kuluttajaporukan yhteishankintaan. Aina sopimuskauden loppuessa sinulle etsitään markkinoiden halvin sopimus, joka tulee automaattisesti voimaan, ellet itse halua irtautua yhteishankinnasta. Voisiko näin säästää aikaa, vaivaa ja rahaa sekä samalla tehostaa markkinoiden kilpailua? Lue lisää

Kuluttajansuojaan tulee toukokuussa lukuisia muutoksia – yrittäjä, oletko valmis?

Vuosi 2022 näyttää muotoutuvan kuluttajansuojan supervuodeksi ainakin lakiuudistusten mittapuulla. Tammikuun alusta tuli voimaan suuri virhevastuu-uudistus. Toukokuun loppupuolella 28.5.2022 puolestaan aletaan soveltaa ns. Omnibus-direktiivin mukanaan tuomia säännöksiä. Asian käsittely eduskunnassa on vielä kesken, mutta jo tässä vaiheessa voidaan turvallisesti todeta, että muutoksia nykylakiin on taatusti tiedossa.Lue lisää

Vieraskynä: Verkossa tarvitaan parempaa suojaa laittomia sisältöjä vastaan

Ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl

Eurooppalaiset kuluttajaviranomaiset ovat yhdessä EU-komission kanssa jo pitkään etsineet ratkaisua siihen ahdinkoon, jonka verkossa leviävät huijaukset, harhaanjohtava markkinointi ja muut lainvastaiset sisällöt ovat aiheuttaneet kuluttajille. Komission vuonna 2018 antama suositus toimista laittoman verkkosisällön torjumiseksi oli ensimmäinen askel uudenlaiseen lähestymistapaan. Nyt keinoja kuluttajien aseman parantamiseen ja laittomuuksien tehokkaaseen torjumiseen etsitään korostamalla verkossa toimivien alustojen ja verkkovälittäjien vastuuta. Samalla pyritään parantamaan kuluttajien omia vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää