Vertailupalveluiden käyttäminen vaatii valppautta – kuinka tunnistaa vertailun sudenkuopat? 

Olemme Kilpailu- ja kuluttajavirastossa aina kannustaneet kuluttajia vertailuun. Nykyään vertailu onkin monelle luonnollinen ensimmäinen askel parhaan tuotteen tai palvelun kartoittamiseksi. Erilaiset vertailupalvelut ovat yleistyneet kiihtyvällä tahdilla ja nykyään verkossa voikin vertailla lähes mitä tahansa.  

Vertailupalvelut ovat myös itsessään yhä moninaisempia ja monimutkaisempia. Siksi myös kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt erityistä huomiota vertailupalveluiden ilmiöihin ja puuttunut niiden ongelmiin. 

Vaikka vertailu on edelleen lähtökohtaisesti hyödyllistä ja kannattavaa, kuluttajilta se vaatii entistä enemmän valppautta ja tarkkuutta. Vertailupalvelut löytyvät helposti mainosten tai hakukoneiden avulla. Muutamalla klikkauksella silmiensä eteen saa kymmeniä tai jopa satoja vaihtoehtoja. Pelkästään yhtä vertailusivustoa käyttämällä ei voi kuitenkaan luottaa saavansa markkinoiden parhaan tarjouksen tarvitsemastaan tavarasta tai palvelusta. Vertailupalvelut saattavat monin eri keinoin harhauttaa käyttäjää valitsemaan jonkin muun kuin hänelle oikeasti sopivimman vaihtoehdon. 

Vertailun tuloksen lisäksi kannattaakin kiinnittää huomiota itse vertailupalveluun. Vertailupalvelu on harvemmin pelkkä alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden saada kaikki vaihtoehdot näkyviin yhdellä kertaa, vaan palvelun tarkoitus on usein kaupallinen. 

Vertailupalvelut ovat liiketoimintaa 

Suurin osa vertailupalveluista on yritysten harjoittamaa liiketoimintaa ja markkinointia. Vertailussa mukana olevat yritykset maksavat usein palvelulle tuotteidensa näkyvyydestä tai yritys saattaa maksaa palvelulle komissiota esimerkiksi solmituista sopimuksista. Vertailusta saataviin tuloksiin saattavat vaikuttaa yritysten saamat tai maksamat korvaukset.  

Sivuston tulisi kuitenkin aina kertoa siitä, että esimerkiksi yrityksen sivustolle maksama korvaus vaikuttaa tulosten esittämisjärjestykseen. Tätä tietoa ei kuitenkaan usein kerrota, ainakaan kovin selkeällä tavalla. Jos maininta yhteistyöstä löytyy, se saatetaan esittää niin, että tieto jää helposti käyttäjältä huomaamatta. Tämä saattaa olla tarkoituksellinen keino, sillä vertailupalvelut haluavat esiintyä riippumattomina, kuluttajaa auttavina palveluina. Se, että sivustolta ei löydy tietoa yhteistyöstä, ei valitettavasti vielä kerro siitä, etteikö sivustolla tällaista tapahtuisi. 

Vertailupalvelun tosiasiallinen tarkoitus saattaa olla ainoastaan markkinoida mukana olevien yritysten tuotteita tai esimerkiksi kerätä käyttäjien henkilötietoja suoramarkkinointia varten. Kuluttajan on valitettavan usein vaikea ottaa selvää vertailupalvelun todellisesta luonteesta. Verkosta löytyy toki myös aidosti riippumattomia, esimerkiksi viranomaisten ylläpitämiä palveluita, joissa voi vertailla sähkösopimuksia, laajakaistapalveluita ja maksutilejä. 

Kriittinen tarkastelu voi säästää yllätyksiltä 

Vertailua tehtäessä kannattaa tutustua laajemmin itse vertailupalveluun ja käyttöehtoihin. Mitä tietoa sivustolta löytyy? Kuinka vertailu on toteutettu? Kuinka kattavasti vertailussa on mukana toimijoita kyseiseltä markkinalta? Usein tällaiset seikat voivat jäädä huomiotta, jos sivustolta löytyy houkuttelevan edullinen tarjous. Vertailupalvelun tarkempi tutkailu voi kuitenkin säästää myöhemmiltä yllätyksiltä. 

Vertaillessa on tärkeää suhtautua kriittisesti erityisen edullisiin hintoihin. Ne eivät välttämättä toteudukaan, kun sopimuksen ehtoihin tutustuu tarkemmin. Hinnat voivat perustua tarjoushintoihin, jotka ovat voimassa vain tietyn ajan tai tarjous on voinut jopa loppua ennen sopimuksen alkua. Esitetyt hinnat eivät myöskään välttämättä vastaa käyttäjän tekemää rajattua hakua. Ennen sopimuksen tekemistä on hyvä varmistaa, kuinka hinta määräytyy ja mitä sopimusehdoissa sanotaan.  

Vertailupalvelun lisäksi on hyvä vierailla myös tavaraa tai palvelua tarjoavan yrityksen sivuilla ja tarkistaa sieltä tuotteen tiedot. Jotta vertailu olisi kattavaa, kannattaa vertailu toteuttaa useamman eri vertailupalvelun kautta. Tällä tavoin vertailusta saa luotettavamman ja se parantaa mahdollisuuksia löytää juuri omia toiveita vastaava tuote. 

Viisi vinkkiä vertailuun 

Miten vertailu sitten kannattaisi toteuttaa? Vertailupalvelujen etu on vaihtoehtojen ja hintojen tarkastelu nopeasti yhdellä kertaa. Käyttämällä hieman enemmän aikaa ja vaivaa välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja todennäköisesti löytää itselleen sopivimman vaihtoehdon hyvään hintaan. Kun käytät vertailupalvelua, muista nämä: 

  1. Tutustu vertailupalveluun ja sen ehtoihin 
  1. Käytä useita eri vertailupalveluita 
  1. Suhtaudu kriittisesti halpoihin hintoihin 
  1. Tutustu vertailun tulokseen ja muihin tietoihin rauhassa 
  1. Tutustu tavaraan tai palveluun myös yrityksen omilla sivulla 

Henriikka Kekkonen ja Aino-Leena Nykänen

Kirjoittajat työskentelevät asiantuntijoina kuluttajansuojan valvonnassa