Kuluttajansuojaan tulee toukokuussa lukuisia muutoksia – yrittäjä, oletko valmis?

Vuosi 2022 näyttää muotoutuvan kuluttajansuojan supervuodeksi ainakin lakiuudistusten mittapuulla. Tammikuun alusta tuli voimaan suuri virhevastuu-uudistus. Toukokuun loppupuolella 28.5.2022 puolestaan aletaan soveltaa ns. Omnibus-direktiivin mukanaan tuomia säännöksiä. Asian käsittely eduskunnassa on vielä kesken, mutta jo tässä vaiheessa voidaan turvallisesti todeta, että muutoksia nykylakiin on taatusti tiedossa.

Omnibus-direktiivi sisältää nimensä mukaisesti vähän kaikkea mahdollista yhden yhtenäisen kokonaisuuden sijaan. Asian hahmottamisen helpottamiseksi tähän blogitekstiin on nostettu uudistuksen keskeisimpiä muutoksia, joihin jokaisen kuluttajien kanssa kauppaa käyvän yrityksen on syytä varautua hyvissä ajoin.

1. Alennusmarkkinoinnin säännöt uudistuvat

Omnibus-uudistuksen myötä uudistetaan täysin kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §, joka koskee hinnanalennusilmoituksia. Uuden säännöksen mukaan tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos puolestaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske.

Uusi säännös herättää varmasti aluksi paljon kysymyksiä aina soveltamisalasta alkaen. Tilanteen helpottamiseksi kuluttaja-asiamiehen linjausta Alennusilmaisut markkinoinnissa ollaan päivittämässä.

2. Kotimyynnin peruuttamisoikeuteen muutoksia

Tekeekö yrityksesi kotimyyntiä kuluttajien omissa kodeissa? Jos vastaus on kyllä, seuraaviin uudistuksiin on syytä tutustua erityisen huolellisesti. Kuluttajansuojalain 6 lukuun ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan kuluttajalla olisi nykyisestä poiketen kotimyynnin peruuttamisoikeus myös esimerkiksi silloin, kun sopimus koskee ns. mittatilaustavaraa. Tämä sääntö koskisi kotikäyntejä, joita kuluttaja ei itse ole pyytänyt.

Toinen tärkeä muutos koskee peruuttamisoikeudesta kertomista. Jos kuluttajalla ei ole lain mukaan peruuttamisoikeutta, myyjän on jo nykyisinkin kerrottava tästä ennen sopimuksen tekemistä. Uutta ehdotuksessa on se, että jos myyjä ei tätä tee, sopimus ei sido kuluttajaa.

3. Uusia pykäliä kuluttaja-arvosteluista

Julkaiseeko yrityksesi kuluttaja-asiakkaittensa antamia arvosteluja? Vastaisuudessa kuluttajalle on annettava tieto siitä, onko yritys varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat oikeasti käyttäneet hyödykettä tai ostaneet sen. Lisäksi tulee kertoa, miten asia on varmistettu. Myynnin edistämiseksi on nimenomaisesti kiellettyä  

   • esittää tekaistuja kuluttaja-arvosteluita tai suositteluita 
   • ostaa kuluttaja-arvosteluita tai suositteluita
   • vääristellä kuluttaja-arvosteluja tai sosiaalisen median suositteluja.

4. Kuluttajalle sopimattomasta markkinoinnista aiheutuneet vahingot voi joutua korvaamaan

Jos kuluttaja esimerkiksi ajaa myymälään mainostetun tarjoustuotteen vuoksi mutta perillä käykin ilmi, ettei tuotetta olekaan saatavilla, yritys voi joutua korvaamaan kuluttajalle tästä aiheutuneet matkakulut.

5. Verkossa toimivien markkinapaikkojen tarjoajille uusia tiedonantovelvollisuuksia

Jos sopimus tehdään verkossa toimivalla markkinapaikalla, tulee markkinapaikan tarjoajan jatkossa ennen sopimuksen tekemistä kertoa kuluttajalle muun muassa se, onko myyjä ilmoituksensa mukaan elinkeinonharjoittaja vai muu taho. Jos myyjä ei ole elinkeinonharjoittaja, vaan esimerkiksi yksityishenkilö, tulee kertoa myös se, että kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ei sovelleta tehtyyn sopimukseen.

 

Näiden pääkohtien lisäksi Omnibus-direktiivi tuo mukanaan muitakin muutoksia eri puolille kuluttajansuojalakia, sekä lisäyksiä esimerkiksi lakiin kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Omnibus-lakien yhteydessä eduskunta käsittelee myös uutta puhelinmyyntilainsäädäntöä, joka tulisi voimaan loppuvuodesta. Näin ollen koko pakettiin on syytä tutustua huolella ja ajan kanssa. Kun Omnibus-uudistus tulee voimaan, kerromme muutoksista tarkemmin myös KKV:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Päivitys 15.4.2023: Hallituksen esitys 48/2022 vp koskien kuluttajansuojalain 9 a lukua (henkilöön kohdistuvat palvelut) on rauennut.

 

Kristiina Vainio

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana kuluttajansuojan valvonnassa

Yksi kommentti artikkeliin ”Kuluttajansuojaan tulee toukokuussa lukuisia muutoksia – yrittäjä, oletko valmis?

 1. Jälleen vain tulee enemmän kysymyksiä kuin vastauksia näin verkkokauppiaan puolelta ja joihin ei kukaan vastaa.”Verkkosivuston on myös ilmoitettava, miten arvostelujen aitous on varmistettu” Tämä onkin mielenkiintoinen tuon varmistuksen kanssa. Eli onko asiakas tilannut sen tai käyttänyt. Riittääkö että kaupassa kysytään tätä asiakkaalta. Ja eihän pelkkä ostaminen vielä riitä siitä miten kone toimii jos arvostelu koskee käyttöä. Pitääkö olla itse ostanu tai miten jos on saanut lahjaksi. Miten oikeasti voidaan varmistua siitä että kuluttaja on kyseistä konetta käyttänyt? Väitän että ei mitenkään muuten kuin että olemalla tässä käyttötilanteessa mukana tai että se on videoitu, ja silloinkin tullaan henkilötunnistautumiseen, onko kyseessä juuri sama henkilö joka antaa arvotelun kuin joka sitä käytti? Miten GDPR? Lopputuloksena tässä on se, että arvotelut jäävät pois kokonaan ja siten kuluttajan vertailu jää entisäkin laihemmaksi ostotilanteessa.

  Tykkää

Kommentointi on suljettu.