Katri Väänänen. Kuva: Nina Kaverinen.

Parempi kuluttajansuoja tuo sähköautoiluun uutta virtaa  

Yhä suurempi osa tieliikenteestä kulkee sähköllä, mikä on ympäristömme kannalta todella suotuisaa. Sähköautoilun houkuttelevuuteen vaikuttavat ekologisuuden lisäksi muun muassa latausinfran kattavuus, helppokäyttöisyys ja lataushintojen vertailtavuus, joihin on tärkeä panostaa entistä enemmän.

Kuluttajansuojan kannalta sähköautoilussa keskeisiä ovat erityisesti hinnan ilmoittaminen ja maksutavat. Bensa- tai dieselautoa tankatessa hintojen vertailu on tehty helpoksi. Litrahinnat ovat huoltoasemilla hyvin näkyvästi esillä ja netissä voi halutessaan tehdä aluekohtaista hintavertailua. Tankatessa voi luonnollisesti käyttää kaikkia perinteisiä maksutapoja käteisestä luottokorttiin.

Mikä on sitten kuluttajansuojan laita sähköautojen latauksessa? Tilanne on tällä hetkellä haasteellinen. Kuluttajille ei ole suinkaan aina selvää, paljonko auton lataus maksaa. Tähän on monta syytä: latauksen hinta saatetaan ilmoittaa €/minuutti, jolloin on epäselvää, kuinka paljon sähköä omaan autoon todellisuudessa tällä hinnalla saa. Sähköautoilijalta voidaan veloittaa myös lisäkustannuksina roaming- ja parkkimaksuja, joista ei kerrota selkeästi etukäteen. Myös maksutavat poikkeavat normaalista. Maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti puhelinsovelluksen kautta. Joillakin palveluntarjoajilla voi olla käytössä lisäksi tekstiviestimaksu tai RFID-tunniste.

EU:n AFIR-ehdotus tuo parannuksia hinnan ilmoittamiseen ja maksamiseen

EU-komissio on vastannut edellä mainittuihin ongelmiin julkaisemalla heinäkuussa 2021 ns. AFIR-asetusehdotuksen. Ehdotuksen myötä sähköautoilijat saisivat paremmin tietoa latauksen hinnasta. Latausasemalla olisi ilmoitettava ainakin latauskerran hinta, minuuttihinta ja kilowattitunnin hinta, jos näitä sovelletaan kyseisellä latausasemalla. Tiedot olisi ilmoitettava selkeästi ja niin, että ne ovat käyttäjän tiedossa ennen latauksen aloittamista. Kuluttajalle olisi kerrottava myös mahdollisista sähköisen verkkovierailun kustannuksista sekä muista lisämaksuista.

Myös maksuvaihtoehdot monipuolistuisivat asetuksen myötä. Ehdotuksen mukaan latausasemilla, joiden teho on vähintään 50 kW, olisi jatkossa mahdollisuus maksaa maksukortilla. Latausasemilla, joiden teho on alle 50 kW, yhtenä maksuvaihtoehtona olisi myös QR-koodi. Ehdotus asettaa myös vähimmäisvaatimuksia latausverkoston kattavuudelle.

AFIR-ehdotuksen tavoitteista pidettävä kiinni

AFIR-asetusehdotus tähtää siihen, että kuluttajansuojan perusvaatimukset toteutuvat myös vaihtoehtoisia polttoaineita käytettäessä. Selkeän kokonaishinnan ilmoittamisen ja tavanomaisten maksutapojen tarjoamisen pitäisi olla itsestään selviä asioita myös silloin, kun markkinoille tuodaan uusia hyödykkeitä. Näitä tavoitteita ei ole syytä kyseenalaistaa ehdotuksen jatkovalmistelussa.

Tavoitteet voisivat kuitenkin olla kunnianhimoisemmat. Eurooppalainen kuluttajajärjestö BEUC onkin esittänyt ehdotuksen muokkaamista vielä kuluttajaystävällisemmäksi. Järjestön ehdotukset koskevat korttimaksun käyttöönoton nopeuttamista sekä latauksen hinnan ilmoittamista oletusarvoisesti €/kWh-mallilla.

Kuluttajat muutoksen moottorina

Vihreän siirtymän toteutuminen on yhteiskunnan kaikkien tahojen yhteinen ponnistus. Kulutuskäyttäytymisen muutos edellyttää sitä, että vähäpäästöiset vaihtoehdot ovat kaikin puolin houkuttelevia. Sähköautojen ja ladattavien hybridien kohdalla tämä tarkoittaa helppokäyttöistä, hintojen vertailun mahdollistavaa ja saavutettavaa latausinfraa. Tieliikenteen sähköistymisen ensimmäinen askel, tuotteiden saatavuus markkinoilla, on jo hyvässä vaiheessa. Nyt pitäisi ottaa reipas harppaus autojen käytettävyyden parantamiseksi, sillä todelliset ympäristövaikutukset tulevat siitä, että yhä suurempi osa kilometreistä ajetaan vähäpäästöisillä polttoaineilla.