Vieraskynä: Verkossa tarvitaan parempaa suojaa laittomia sisältöjä vastaan

Ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl

Eurooppalaiset kuluttajaviranomaiset ovat yhdessä EU-komission kanssa jo pitkään etsineet ratkaisua siihen ahdinkoon, jonka verkossa leviävät huijaukset, harhaanjohtava markkinointi ja muut lainvastaiset sisällöt ovat aiheuttaneet kuluttajille. Komission vuonna 2018 antama suositus toimista laittoman verkkosisällön torjumiseksi oli ensimmäinen askel uudenlaiseen lähestymistapaan. Nyt keinoja kuluttajien aseman parantamiseen ja laittomuuksien tehokkaaseen torjumiseen etsitään korostamalla verkossa toimivien alustojen ja verkkovälittäjien vastuuta. Samalla pyritään parantamaan kuluttajien omia vaikutusmahdollisuuksia.

Loppuvuodesta 2020 komissio julkisti ehdotuksensa EU:n digipalvelusäädöksestä. Uuden sääntelyn tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta niin kuuluukin olla. Kuluttajien kannalta on tärkeää, että verkon menettelytapojen sääntelyllä turvataan kuluttajansuojan korkea taso ja uudistuksessa huomioidaan kuluttajien asema. Kaupankäynti ja markkinointi on verkossa nopeaa, tauotonta ja jatkuvasti uudistuvaa. Tässä digitodellisuudessa keskeisiä toimijoita ovat alustat ja verkkovälittäjät, jotka hallinnoivat sisältöjen ja viestien esilläpitoa. Ainakin suurimmat alustat ovat itsekin havahtuneet siihen, että niillä on parhaat mahdollisuudet torjua laittomien sisältöjen leviämistä.

Laittomuuksien kitkemiseen tarvitaan yhteistyötä

Kuluttajansuojaviranomaisilla on nykyisen lain puitteissa mahdollisuus puuttua lainvastaiseen markkinointiin ja sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin verkossa. Valvontatyötä tehdään sekä kansallisesti että kansainvälisellä yhteistyöllä. EU:n kuluttajaviranomaiset ovat yhteismenettelyillä puuttuneet useiden alustojen ongelmakohtiin. Koronakriisin aikaan huijausten vastaista työtä tehdään laajasti myös eri viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteisin ponnisteluin. Verkossa leviävien sisältöjen vartijan rooli on kuitenkin raskas kantaa. Kuluttajien etu edellyttää, että viranomaisten voimavaroja on riitettävä muidenkin ongelmien valvontaan.

Laittomuuksien torjuminen verkossa on loputonta kilpajuoksua: kun yhden saa kiinni, tilalle syntyy heti uusia. Digimaailmassa lainvastaisuudet myös siirtyvät sujuvasti sinne, missä ne voivat jatkua. Sisältöjä voidaan linkittämällä ja jakamalla levittää verkossa laajemmalle kuin ainoastaan yhteen julkaisupisteeseen. Uuden sääntelyn tuleekin olla tarpeeksi kattavaa, jotta se olisi tehokasta. Mukaan on saatava kaikki verkossa avainasemassa olevat toimijat, suuret ja pienet alustat ja verkkovälittäjät.

Kuluttajat ovat merkittävä muutosvoima

Ehdotetulla sääntelyllä voidaan parantaa kuluttajien omia mahdollisuuksia lainvastaisuuksien torjumisessa. Kuluttajien aktiivisuus on muutosvoima, jota yritysten on vaikea jättää huomiotta digitaalisessa toimintaympäristössä. Verkossa hyvien ja huonojen kokemusten jakaminen on yksi vaikuttamisen tapa. Toisaalta jo nyt monet alustat tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan lainvastaisuuksista suoraan alustan ylläpitäjälle. Digipalvelusäädös toisi yhtenäiset menettelyt tällaisten ilmoitusten tekemiseen ja käsittelyyn.

Samalla kun alustat ovat lisänneet omia toimiaan lainvastaisten sisältöjen poistamisessa, on käyty tärkeää keskustelua niiden asemasta portinvartijoina. Sisältöjä torjuessaan alustat käyttävät valtaa, johon on liityttävä vastuuta. Uusi sääntely sisältää ajatuksen myös siitä, millaisin menettelyin sisällön poistamiseen voisi hakea oikaisua riippumattomalta taholta. Tasapainoinen ratkaisu on löydettävissä niin kuluttajien taloudellisen turvallisuuden kuin sananvapaudenkin edistämiseen.


Kirjoittaja työskentelee ryhmäpäällikkönä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueella.

Yksi kommentti artikkeliin ”Vieraskynä: Verkossa tarvitaan parempaa suojaa laittomia sisältöjä vastaan

  1. Telia onyksi en viitsi sanoa mikä jotain kun yksi sanoo irti sopimuken kun rahastetaan ylimääräisiää kuukausi maksuja niin heitä alkaa lapsettaa . Enpä olsi uskonut kin kuulin asiasta mutta nyt täytyy uskoa itselleni kävi samoin eräs. Uskpmaton

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.