"Kun tunnistaa erilaisia manipuloinnin muotoja, on mahdollista välttää vaaranpaikkoja", KKV:n erityisasiantuntija Saija Kivimäki kirjoittaa.

Vieraskynä: Huoleton ja hätiköivä asiakas on verkkohuijarin unelma

Erityisasiantuntija Saija Kivimäki

Koronavirus on tuonut muutoksia tapaamme tehdä ostoksia, ja yhä useampi on siirtynyt asioimaan verkkokauppoihin. Niiden suosio tulee tuskin laantumaan, sillä laajat valikoimat, kilpailukykyiset hinnat sekä helppo ja nopea asiointi kiinnostavat kuluttajia tulevaisuudessakin.

Verkko-ostaminen on turvallinen tapa tehdä hankintoja, mutta kuten kaikessa verkkoasioinnissa, siinäkin saattaa kohdata epäluotettavia toimijoita ja huijauksia. Näiltä voi kuitenkin välttyä, kun osaa tunnistaa tyypilliset varoitusmerkit ja harkitsee ostopäätöstä rauhassa.

Verkkohuijausten monet kasvot

Tyypillisissä verkkokauppahuijauksissa kuluttaja ei saa lainkaan tilaamaansa ja maksamaansa tuotetta, hänelle lähetetään tuoteväärennös tai muu kuin tilattu tuote. Epäluotettavan verkkokaupan tunnusmerkkejä ovat yleensä kirjoitusvirheet tai huono suomen kieli ja puutteelliset yhteystiedot. Osa huijauksista on toteutettu kuitenkin niin taitavasti, etteivät ne ole paljastu pelkästään verkkokaupan ulkoasua tutkimalla. Tällöin kannattaa kiinnittää huomio tuotteen hintaan. Erityisesti merkkituotteiden kohdalla poikkeuksellisen alhainen hinta tai epätavallisen suuri alennus saattavat kieliä huijauksesta.

Huijauksia ovat myös niin kutsutut tilausansat, joissa asiakas erehdytetään tekemään pitkäkestoinen ja hintava tilaussopimus houkuttelevan tutustumistarjouksen varjolla. Maksuttomat tutustumistarjoukset ja postimaksun hinnalla toimitettavat näyte- ja kokeilupakkaukset ovat tyypillisiä esimerkiksi ravintolisien ja kosmetiikan markkinoinnissa. Tilausansoihin astutaan useimmiten sosiaalisessa mediassa nähdyn mainoksen tai mainossähköpostin kautta.

Lisäksi verkossa on tarjolla niin kutsuttuja ihmetuotteita eli tuotteita, joiden ominaisuuksista annetaan katteettomia lupauksia. Usein ihmetuotteiden kerrotaan olevan tuoreita huippukeksintöjä, joiden käyttämisestä luvataan uskomattomia vaikutuksia. Selvää on kuitenkin se, että kun tuotteen väitetään parantavan elämänlaatua nopeasti, helposti ja edullisesti, on kyse lähes poikkeuksetta huijauksesta.

Huijarit tietävät, miten vaikuttaa ostopäätöksemme

Toisin kuin kuvittelemme, päätöksentekomme on intuitiivista ja automaattista. Emme tee niinkään rationaalisia ratkaisuja, vaan käytämme yksinkertaistettuja päätöksentekomalleja, nyrkkisääntöjä. Tunteet ja muiden ihmisten toiminta vaikuttavat käyttäytymiseemme. Lisäksi meihin on sisäänrakennettuna tietty reiluuden odotus. Huijarit osaavat taitavasti hyödyntää ostopäätökseemme vaikuttavia tekijöitä. He käyttävät psykologisia konsteja, jotka saavat meidät tekemään harkitsemattomia ratkaisuja.

Tyypillinen tapa häiritä harkittua ostopäätöksen tekemistä on luoda illuusio kiireestä. Huijari uskottelee, että meidän on tartuttava välittömästi ohimenevään tilaisuuteen. Kiireen tunnetta luodaan esimerkiksi lyhyen aikaa kestävillä tarjouksilla tai tavaran rajoitetulla määrällä. Ostopäätöstä saatetaan vauhdittaa myös ruudulla näkyvillä laskureilla, jotka kertovat tarjouksen päättymisestä tai jo tehdyistä tilauksista.

Joissain tapauksissa kuluttajaa saatetaan harhauttaa kertomalla, että ainutlaatuinen tarjous koskee vain häntä tai hyvin pientä valikoitua joukkoa. Tarjous koetaan vieläkin houkuttelevampana, kun meille uskotellaan, että me olemme erikoisasemassa. Mainoksissa käytetyt ”Vain sinulle” -tyyppiset ilmaisut saavat meidän tuntemaan, ettei tällaisesta tilaisuudesta voi millään kieltäytyä.

Tuotteen hinnalla on keskeinen vaikutus ostopäätökseemme – kukapa ei haluaisi tehdä edullisia kauppoja. Alhainen hinta on huijarin usein käyttämä houkutin. Näyttävästi esitetty halpa hinta vie lähes kaiken huomiomme, emmekä keskity enää muihin seikkoihin. Näin käy usein erilaisten tutustumistarjousten kohdalla. Kun tarkkaavaisuutemme kiinnittyy hintaan, emme huomaa esimerkiksi mainoksen pientä tekstiä, joka kertoo tilauksen johtavan kalliiseen pitkäkestoinen sopimukseen.

Huijarit käyttävät hyväkseen myös taipumustamme luottaa auktoriteetteihin. Kun arvostamamme henkilö tai taho esittelee jotain tuotetta, uskomme tähän tavallista herkemmin. Samoin vaikuttavat paitsi julkisuuden henkilöiden myös tavallisten kuluttajien suositukset.

Maltti ja vaaranpaikkojen tunnistaminen ovat valttia verkkokaupassa

Verkkokauppa-, kuten muihinkin huijauksiin, liittyy olennaisesti huijattavan johdattelu. Kun tunnistaa erilaisia manipuloinnin muotoja, on mahdollista välttää vaaranpaikkoja. Tärkeää on muistaa, että ostotilanteessa jokainen meistä on altis erilaisille vaikutteille ja ratkaisuja tehdään paitsi tiedon myös tunteiden pohjalta. Usein emme kuitenkaan tiedosta sitä, miten voimakkaasti tunteet vaikuttavat ostopäätökseemme.

Pelkkä älykkyys ei siten suojaa huijatuksi tulemiselta, vaan ratkaisevaa on huolellinen ja rauhallinen harkinta ennen ostopäätöksen tekemistä. Jos esimerkiksi verkkokauppa ei ole entuudestaan tuttu, kannattaa sen luotettavuutta arvioida tutkimalla muun muassa sitä, kertooko myyjä oma-aloitteisesti kattavat yhteystietonsa. Lisäksi voi etsiä muiden kokemuksia myyjästä esimerkiksi keskustelupalstoilta, sillä verkkokaupan sivuilla esitetyt arviot saattavat olla tekaistuja. Myös maksutavan valinnalla voi pienentää riskiä menettää rahaa; luottokortilla maksettua kauppahintaa voi vaatia takaisin luotonantajalta.

Verkossa ostopäätöksen tarkka puntarointi jää kuitenkin helposti tekemättä. Se on ymmärrettävää, sillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla surffatessa kohtaamme lukemattomia mainoksia, jotka herättävät ostoimpulsseja ja saavat meidät tekemään suunnittelemattomia hankintoja. Koska tilauksen tekeminen on vaivatonta ja nopeaa, tulee ostos tehtyä siihen syvällisemmin perehtymättä. Tämän tietävät myös huijarit. Asiakas, joka hätiköi ja klikkaa empimättä Osta nyt -painiketta on verkkokauppahuijarin unelma-asiakas.

Kuka tahansa voi tulla huijatuksi

Huijauksen kohteeksi joutunut tuntee usein häpeää. Tämä on turhaa. Huijausyritysten taustalla saattaa olla järjestäytynyttä rikollisuutta ja huijaukset on toteutettu niin ammattimaisesti, että huijauksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Osa huijauksista on kuitenkin estettävissä valppaudella ja tilauksen harkitsemisella.

Jokaisen meistä on hyvä pohtia omaa ostokäyttäytymistämme verkossa. Minkälainen ostaja sinä olet?

Lisää aiheesta:

KKV kampanjoi yhdessä Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hankkeen ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa nettikauppahuijausten ennaltaehkäisyn puolesta. Kampanja näkyy sosiaalisen median kanavissa viikon aikana tunnisteella #huijaritkuriin.


Saija Kivimäki
Saija Kivimäki

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueella.