Palvelutalojen asukkaat yhdenvertaiseen asemaan

Vanhusten palvelutalon toiminta määrätään keskeytettäväksi toiminnan vakavien puutteiden vuoksi. Ne asukkaat, jotka maksavat palvelunsa kokonaan itse, voivat vaatia kuluttajansuojalain perusteella hyvitystä palvelun virheistä. Ne asukkaat, jotka ovat kunnan palveluiden piirissä, mutta maksavat asiakasmaksuna palvelusta satoja euroja kuukaudessa, eivät voi vaatia hyvitystä minkään lain nojalla. Olisiko tilanteessa jotain korjattavaa?

Nyt siihen olisi vihdoin mahdollisuus. Oikeusministeriö julkaisi viime keväänä mietintönsä julkisten palveluiden asiakkaansuojasta. Ehdotetun lain mukaan myös julkisten palveluiden käyttäjällä olisi oikeus hinnanalennukseen, maksun oikaisuun ja virheen korjaamiseen, jos palveluja ei suoriteta esimerkiksi laissa säädettyjen vaatimusten tai ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Virhetilanteissa ei oikeutta hinnanalennukseen, vaikka asiakasmaksut vievät leijonanosan tuloista

Tällä hetkellä kunnallisen palvelun piirissä oleva palvelutalon asukas voi esimerkiksi kannella tai kiinnittää muutoin viranomaisen huomion palvelun puutteisiin. Sen sijaan asukkaalla ei ole oikeutta saada huojennusta asiakasmaksusta, vaikka toimija saisi huomautuksen tai ohjauksen puutteiden korjaamiseen. Eivätkä maksut ole välttämättä kovin pieniä. Asiakasmaksu voi olla 85 prosenttia asukkaan tuloista, mikä saattaa tarkoittaa satoja tai jopa tuhansia euroja kuukaudessa.

Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnat järjestävät palveluita yhä enemmän hankkimalla niitä yksityisiltä toimijoilta esimerkiksi ostopalveluina tai palveluseteleillä, ja palvelukokonaisuuksia on myös ulkoistettu kokonaan niille. Palveluiden järjestämistavoissa tapahtuneet muutokset ovat johtaneet siihen, että rajat julkisen ja yksityisen palvelun välillä ovat hämärtyneet.

Kahdesta kerroksesta saman katon alle

Uusi sääntely koskisi laajasti julkisyhteisöjen eli valtion, kunnan ja yliopistojen järjestämiä henkilöön kohdistuvia palveluja. Näitä ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella esimerkiksi päivähoito- ja koulutuspalvelut sekä liikunta- ja muut hyvinvointipalvelut.

Uudistuksen tarkoitus on poistaa perusteettomat erot, joita tällä hetkellä on julkisia ja yksityisiä palveluita käyttävän oikeusasemassa. Tämä tuntuu yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömältä varsinkin, kun kyseinen asia on jäänyt käynnissä olevassa sote-uudistuksessa kokonaan käsittelemättä.

Lue myös: