Vieraskynä: Ikäihmiset kuluttajansuojan katveessa

Asiantuntija Tony Papinaho

Heikommassa asemassa olevien kuluttajien eriarvoisuuden vähentäminen ja voimaannuttaminen on kaikkien asia – niin itse kuluttajien, heidän lähipiirinsä kuin koko yhteiskunnan. Tavoitteena on vahvistaa kuluttajaosaamista ja lisätä tietämystä kuluttajien oikeuksista ja ongelmien ilmenemismuodoista.

Iäkkäiden kuluttajien voi olla muita kuluttajia vaikeampi selvittää omat lakisääteiset oikeutensa ja saada ne toteutetuiksi. Ikääntymisen myötä ihminen haurastuu fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Kuluttajina ikäihmisten valinnanvapaus saattaa olla kapeampi tai heille voi kertyä lisäkuluja jo sen takia, että he ovat pienituloisia eikä heillä usein yksin asuvina ole muita osallistumassa kodin taloudenpitoon. Ilmiötä kutsutaan köyhyyslisäksi. Kaiken kaikkiaan iäkkäät kuluttajat ovat heikommassa asemassa ja voivat jäädä kuluttajansuojan katveeseen.

Yllättävät tilanteet ja digiloikka iäkkäiden kuluttajien haasteena

Erityisesti ongelmia iäkkäille kuluttajille aiheuttavat yllättävät myyntitilanteet, joissa päätöksentekoon on rajallinen määrä aikaa. Näitä tilanteita on etenkin koti- ja puhelinmyynnissä, joissa ikäihminen voi joutua tilausansaan tai sitoutua monimutkaiseen sopimukseen, kun hän jää myyjän kiirehtimisen takia ilman todellista mahdollisuutta harkintaan.

Digiloikka puolestaan tuottaa haasteita välttämättömien asioiden hoitamisessa. Esimerkiksi asiakaspalvelu, ajanvaraukset ja pankkiasiat hoidetaan nykyään yhä useammin internetissä. Vaikka digitaaliset palvelut auttavat tehostamaan asioiden hoitamista, niiden käyttäminen ei aina ole yhtä sujuvaa iäkkäille kuin nuoremmille kuluttajille. Etenkin pankkikonttoreiden sulkemiset ovat hankaloittaneet iäkkäiden mahdollisuuksia hoitaa arkisia pankkiasioita.

Ikäihmisten haavoittuvuus nopeatempoisissa myyntitilanteissa ja vaikeasti saavutettavat yhteydenottokanavat johtavat helposti siihen, että ikäihminen saattaa jäädä passiiviseksi eikä saa toteutetuksi oikeuksiaan. Haasteet digitaalisten palvelukanavien kanssa voivat käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että iäkkäät joutuvat valitsemaan maksulliset paperilaskut maksuttomien maksutapojen sijasta.

Iäkkäiden kuluttajien voimaannuttaminen

Iäkkäiden kuluttajien voimaannuttaminen auttaa pääsemään kuluttajansuojan katveesta. Oleellista on, että iäkkäät ja heidän lähipiirinsä oppivat tunnistamaan ongelmia esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan avulla. Kun tietoisuus oikeuksista kasvaa, myös vaatimukset oikeuden saatavuutta kohtaan lisääntyvät.

Kaikilla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus käyttää esimerkiksi peruspankkipalveluita, mutta eriarvoisessa asemassa ovat erityisesti digitaidottomat kuluttajat. He myös maksavat palveluista enemmän kuin muut. Digitaaliseen syrjäytymiseen voitaisiin vaikuttaa miettimällä, miten uudistukset tulisi toteuttaa, jotta ne hyödyttäisivät myös niitä asiakkaita, joiden asiointiin niillä on suuri vaikutus.

Väestön ikääntyessä ikäihmisten kuluttajansuojan merkitys kasvaa ja on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten ehkäistään iäkkäiden kuluttajaongelmia ja millaiset asiat tukevat tai estävät ikäihmistä pääsemästä oikeuksiinsa. Keskeistä on myös sellaisten rakenteellisten ongelmien tunnistaminen, joiden muuttamiseen tarvitaan muutakin kuin kuluttajien voimaannuttamista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttajansuojaa ikäihmisille -hankkeessa on tuotettu yhteistyössä sidosryhmien kanssa ikäihmisille ja heidän omaisilleen aineistoa, joka auttaa ennaltaehkäisemään ja ratkomaan ongelmatilanteita. Lue lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta.

Tekstin sanamuotoja on täsmennetty 5.8.2020. Ilmaisu ”heikommat kuluttajat” on muutettu ”heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin” alkuperäisen sanamuodon monitulkintaisuuden vuoksi.


Tony Papinaho
Tony Papinaho

 

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueella.

Yksi kommentti artikkeliin ”Vieraskynä: Ikäihmiset kuluttajansuojan katveessa

Kommentointi on suljettu.