Vieraskynä: Vihreiden kulutusvalintojen maailmassa

Asiantuntija Satu Wideen

Ilmasto- ja ympäristökysymyksistä käydyn keskustelun lisääntyessä kuluttajat ovat alkaneet pohtia valintojensa ekologisia vaikutuksia. Ympäristötietoisuus ja muovipakkausten vähentäminen onkin ollut kaupan alan toivottu trendi jo jonkin aikaa. On hienoa, että yritykset haluavat erottautua kestävillä ratkaisuilla. Ympäristöteoista on tärkeä kertoa, ja se on tehtävä läpinäkyvästi.

Yli puolet suomalaisista on tietoisesti vähentänyt kuluttamistaan ympäristösyistä ja pyrkii tekemään vastuullisia kulutusvalintoja, Sitran teettämä kyselytutkimus paljastaa. Lisäksi yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi käyttävänsä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita, vaikka ne maksaisivat tavallista enemmän.

Yrityksillä suuri vastuu ympäristömarkkinoinnista

Kuluttajien pyrkimys vastuullisiin kulutusvalintoihin jo itsessään ajaa yritykset huomioimaan ympäristöasioiden merkityksen. Yrityksillä onkin iso vastuu siitä viestistä, jonka ne antavat kuluttajille markkinoinnissaan. Kun kuluttajat tekevät ostopäätöksiä, he tarvitsevat oikeaa, tieteeseen perustuvaa ja läpinäkyvää tietoa kestävästä kehityksestä. Ympäristömarkkinoinnin rooli on kasvanut merkittävästi ja tulee kasvamaan entisestään.

Ympäristönäkökohtien lisäksi kestävän kehityksen kokonaisuuteen kuuluvat yrityksen yhteiskuntavastuun elementit, kuten sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Useimmiten kuluttajat kuitenkin yhdistävät markkinoinnissa näkyvät yleiset vastuullisuusväittämät nimenomaan ympäristöasioihin.

Kuluttajilla oikeus totuudenmukaiseen tietoon

Ympäristömarkkinointi on aikamme muoti-ilmiö. Tuotteiden ympäristövaikutukset kiinnostavat kasvavaa kuluttajajoukkoa, mutta erityisesti nuoret ovat profiloituneet vahvoiksi mielipidevaikuttajiksi ja osaavat käyttää taitavasti sosiaalista mediaa ajaessaan tärkeiksi kokemiaan asioita. Ravintoon, matkustamiseen, kosmetiikkaan ja vaatteisiin liittyvät ilmastoteot kiinnostavat. Nuoret tuntevat vastuunkantoa ilmastoasioista, mikä näkyy heidän kulutusvalinnoissaan.

Epämääräiset ja yliampuvat ympäristöväitteet saattavat kuitenkin vähentää kuluttajien kiinnostusta ja luottamusta ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Harhaanjohtavalla markkinoinnilla voikin olla haitallisia vaikutuksia sekä kuluttajille ja lakia noudattaville yrityksille että ympäristölle. Jotta niiltä vältyttäisiin, kuluttaja-asiamies on laatinut yrityksille kuluttajansuojalakiin perustuvat ohjeet ympäristömarkkinoinnin periaatteista. Linjaus on edelleen relevantti, joten kuluttaja-asiamies on muistuttanut siitä kaupan ja markkinoinnin alan liittoja.

On hienoa, että suomalaiset arvostavat kestäviä elämäntapoja ja tekevät vihreitä kulutusvalintoja. Siksi on tärkeää, että yritykset kertovat ympäristöteoistaan – tietysti totuudenmukaisella tavalla.


Satu Wideen
Satu Wideen

 

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueella.

2 kommenttia artikkeliin ”Vieraskynä: Vihreiden kulutusvalintojen maailmassa

 1. Onkohan tuo alussa mainittu muovipakkausten vähentämistavoite ihan aina ympäristöllisesti tavoiteltavaa? Muovikin voi olla ei-fossiilista ja se kuluttaa hyvin vähän luonnonvaroja suhteessa muihin, etenkin jos kierrättää. Helppoa greenwashia se useimmiten on.

  Tykkää

  • Kiitos kommentista. On erityisen tärkeää, että yritykset antavat kuluttajille oikeaa ja totuudenmukaista tietoa tuotteistaan – varsinkin jos niiden mainostetaan olevan ympäristöystävällisempiä kuin muut vertaiset tuotteet.

   Ystävällisesti Satu Wideen / KKV

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.