Pikaluottojen kustannukset alas kaikin keinoin

Pikaluottojen kohtuuttomat korot ovat olleet huolenaiheemme hyvin pitkään. Saimme tilanteeseen viimein parannusta, kun uusi korkokattosääntely tuli voimaan 1.9.2019. Luoton korko saa olla nyt korkeintaan 20 %.

Uusi sääntely ei tuonut kuitenkaan helpotusta niille kymmenille tuhansille ihmisille, jotka ovat tehneet jatkuvan luottosopimuksen ennen uuden lain voimaan tuloa. Jos näistä luotoista tekee uusia nostoja, todellinen vuosikorko on usein reilusti yli 100 %. Mielestämme uuden korkokaton olisi pitänyt koskea myös näitä nostoja. Pikaluottoyritykset eivät ole myöskään noteeranneet esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan linjausta, joka on syntynyt korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen perusteella ja jonka mukaan kohtuullinen korkotaso vanhoissa luotoissa olisi korkeintaan 50 %.

Päätimme ottaa kaikki keinot käyttöön ja auttaa kuluttajia, jotka eivät itse kykene vaatimaan kulujen kohtuullistamista. Käynnistimme lokakuussa ennakkoilmoittautumisen ryhmäkanteeseen, joka koskee J.W.-Yhtiöiden ja Euro24 Financen myöntämiä luottoja. Kummassakin luotossa todellinen vuosikorko on yli 300 %. Lisäksi avustamme tuomioistuimessa mahdollisuuksiemme mukaan kuluttajia, jotka eivät pääse ryhmäkanteen piiriin.

Ryhmäkanteeseen on nyt ilmoittautunut 1 300 kuluttajaa ennakkoon ja lisäksi saimme yli 200 avustuspyyntöä kuluttajilta, joiden velkomusasia on jo tuomioistuinkäsittelyssä. Tämä on hyvä alku! Seuraavaksi tulemme kuulemaan yrityksiä. Jos ne ovat valmiit mitätöimään luottojen kaikki kustannukset niin, että kuluttajan maksettavaksi jää vain luoton pääoma, ryhmäkannetta ei välttämättä tarvitse nostaa. Jos sovintoon ei päästä, laitamme ryhmäkanteen vireille Helsingin käräjäoikeuteen.

Ryhmäkanteeseen valmistautuminen on vienyt paljon resurssejamme, mutta näin tärkeään asiaan on syytä panostaa. Tavoitteemme ulottuvat myös tätä prosessia laajemmalle. Mahdollinen tuomioistuimen ratkaisu ohjaisi oletettavasti myös muita yrityksiä. Tarkoituksena on myös aktivoida kuluttajia toimimaan itse päästäkseen oikeuksiinsa. Tähän löytyy apua verkkosivujemme toimintaohjeista.

Ryhmäkanteeseen valmistautumisen ohella odotamme myös, että poliisi etenisi koronkiskontaa koskevan tutkintapyyntömme käsittelyssä.

Lisäksi olemme aloittaneet uuden korkokattosääntelyn valvonnan. Havainnot eivät ikävä kyllä ole lupaavia. Olemme jo lähettäneet valvontakirjeitä yrityksille uuden lainsäädännön rikkomisesta.

Herätys pikaluottoyritykset! Eikö olisi jo aika osoittaa oma-aloitteellisesti vastuullisuutta liiketoiminnassa?