Yrittäjän tärkein kumppani on kuluttaja

Yrittäjän päivänä 5.9. on oiva hetki pysähtyä miettimään yrittäjyyden kulmakiviä. Mistä on hyvä yrittäjyys tehty? Parhaimmillaan se on asennetta, kykyä ja motivaatiota, josta asiakkaatkin hyötyvät. Yrittäjän päivä on siis merkittävä myös kuluttajan kannalta.

Yrittäjä joutuu hallitsemaan melkoisen säännösten viidakon hyvin erilaisilta oikeudenaloilta. Miksi vero- ja työlainsäädännön lisäksi pitäisi tuntea erityisesti kuluttajansuojan kiemurat?

Kuluttajakauppaa harjoittavilla yrittäjillä kaiken keskiössä pitäisi olla asiakkaat, kuluttajat. Epäilemättä onkin, sillä olen kuullut usein sanottavan, että hyvä asiakaskokemus on yrityksen paras kilpailuvaltti. Tuo kokemus koostuu useasta tekijästä, mutta yhdentekevää ei varmasti ole, vastaako tuote markkinoinnissa annettuja tietoja, miten tuotteen virhetilanne ratkaistaan, kerrotaanko palvelun sopimusehdot ymmärrettävästi tai miten sujuvasti reklamaatiotilanteet ylipäänsä hoidetaan. Kuluttajansuojan perusasioiden osaaminen on kaiken kaikkiaan hyvin merkittävässä roolissa asiakaskokemuksen kannalta.

Euroopan komission vuonna 2017 tekemä tutkimus osoitti, että Suomessa niin yritysten kuin kuluttajien tietämys kuluttajansuojasta on heikentynyt. Siksi selvitimme viime vuonna, miten hyvin yritykset ja kuluttajat tuntevat tiettyjä kuluttajansuojaan liittyviä kysymyksiä. Selvityksen tavoitteena oli löytää ne asiat, joissa kuluttajilla ja yrityksillä on eniten epätietoisuutta. Selvityksen perusteella yritykset tunsivat kuluttajan oikeuksiin liittyvät asiat keskimäärin melko hyvin. Puutteita oli kuitenkin erityisesti verkkokaupan kuluttajansuojan tuntemuksessa ja esimerkiksi virhetilanteiden reklamointiin liittyen. Pohdimme, miten tilanteeseen voisi löytää ratkaisuja.

Kuluttajansuojan tunnettuutta kannattaa edistää tietenkin yhteistyössä alan tärkeimpien toimijoiden kanssa. Siksi käynnistämme Yrittäjän päivänä Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa kampanjan, jolla opastetaan kaupan alan pk-yrityksiä kuluttajansuojan perusasioista. Tavoitteena on lisätä myyjien tietoisuutta ja taitoja, jotta he osaavat toimia oikein kaupankäynnin eri vaiheissa. Tämä antaa avaimet hyvään kuluttajasuhteeseen, joka parantaa asiakaskokemusta ja lisää kuluttajien luottamusta yritykseen.

Tänä vuonna Yrittäjän päivän päätapahtuman teemana on Yrittäjyyskasvatus perusopetuksesta korkeakouluun. Aihe on sydäntämme lähellä. Mielestämme yrittäjyyskasvatuksen ytimeen kuuluu kuluttajasuhteeseen liittyvä taidot, mikä edellyttää kuluttajansuojan perusasioiden osaamista. Tämän pitäisi näkyä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteissa sekä ennen kaikkea korkea-asteen opetuksessa entistä paremmin.

Hyvää Yrittäjän päivää ja menestystä kuluttajasuhteisiin!

Yksi kommentti artikkeliin ”Yrittäjän tärkein kumppani on kuluttaja

  1. Osaako kuluttaja-asiamies kertoa, mikä on kantanne erilaisiin bonuskoodeihin ja niiden käyttöön tarjouksissa?

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.