Hienoa, hallitus! Kuluttajansuojan vahvistaminen on tärkeää

Tuntuipa hienolta lukea uuden hallitusohjelman kirjauksia kuluttajapolitiikasta ja kuluttajansuojasta. En muista nähneeni aikaisemmin näin selkeitä kuluttajansuojan edistämiseen tähtääviä tavoitteita.

Olemme tuoneet jo vuosien ajan esiin valvontakeinojemme puutteellisuutta sekä pikaluotto-, puhelinmyynti- ja kotimyyntisääntelyn kipukohtia. Vaikka hallitusohjelman tavoitteista osa on jo työn alla, saimme tervetullutta vahvistusta siitä, että työ tärkeissä hankkeissa jatkuu.

Suurin ilouutinen on tietysti se, että saamme kipeästi kaipaamiamme lisäresursseja. Pelkkä lainsäädäntö ei takaa toimivaa kuluttajansuojaa, vaan tueksi tarvitaan uskottavaa ja myös valmentavaa valvontaa.

Meille on myös keskeistä, että kuluttajavalvonnan toimivaltuuksia ja käytettävissä olevia sanktioita vahvistetaan. Oikeusministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan valvontamme keinovalikoiman uudistamista EU:n CPC-asetuksen myötä. Tämä tarkoittaa, että saamme tämän päivän tarpeeseen soveltuvat keinot.

Hallitusohjelmassa on kattavasti kirjauksia, joilla pyritään vähentämään ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia. Kyseessä onkin asia, joka vaatii toimenpiteitä laaja-alaisesti. Pikaluottojen aggressiivinen markkinointi tarvitsee tiukempaa sääntelyä ja syksyllä voimaan tulevan korkokattosääntelyn vaikuttavuutta on seurattava tarkkaan. Myös kuluttajien talousosaamista on syytä vahvistaa. Velkaantumisongelmiin joutuneet kuluttajat kaipaavat myös konkreettista apua, jotta he osaavat käyttää oikeuksiaan.

Puhelinmyyntiä ja kotimyyntiä koskevat kuluttajaongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet viime vuosina. Siksi on erityisen ilahduttavaa, että puhelin- ja kotimyyntiä tullaan sääntelemään tiukemmin kuluttajan suojaksi. Olemme ajaneet puhelinmarkkinointiin pitkään opt-in-mallia, jolloin puhelinmarkkinointi edellyttäisi kuluttajan ennakkosuostumusta myyntipuheluiden vastaanottamiseksi. Tämä on myös ensisijainen vaihtoehto edelleen valmisteilla olevassa EU:n e-privacy asetuksessa. Kotimyynnissä pitäisi aina olla peruuttamisoikeus sopimuksen sisällöstä riippumatta. Lisäksi myyjältä voitaisiin edellyttää aina etukäteistä, kirjallista sopimista kotikäynnistä.

Kuluttajansuojalaista puuttuvat kokonaan henkilöön kohdistuvia palveluita koskevat virhevastuusäännökset. Kuluttajansuojaa tullaankin nyt hallitusohjelmakirjauksen mukaan ajantasaistamaan etenkin palveluiden osalta. Oikeusministeriössä on jo käynnissä lainsäädäntöhanke. Tässä yhteydessä arvioidaan myös kuluttajansuojasäännösten ulottamista julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Meidän mielestämme julkisissa sote-palveluissa tulisi olla samantyyppinen kuluttajansuoja kuin yksityisellä puolella jo nykyisin on.

Kuluttajansuojalakia on vuosien varrella päivitetty moneen otteeseen pistemäisesti EU-direktiivien myötä. Lakikokonaisuus vaatisikin kattavampaa kokonaistarkastelua ja nykyaikaistamista tulevina vuosina.

Merkittävät uudistukset syntyvät usein useamman toimijan ponnistuksista. Siksi haluan kiittää erityisesti Kuluttajaliittoa ja Takuusäätiötä yhteistyöstä kuluttajaongelmien esiintuomisesta. Hallituksen viitoittamalla tiellä tulemme varmasti löytämään ratkaisuja ongelmiin.

2 kommenttia artikkeliin ”Hienoa, hallitus! Kuluttajansuojan vahvistaminen on tärkeää

  1. Tuleeko tämä myöskin avaamaan kuluttasuojan Teliaa, Finnairia, Postia, VR ää silmällä pitäen ja myöskoskemaan lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia joita vakuutusyhtiöt jättävät systemaattisesti korvaamatta?

    Tykkää

    • Uskomme, että pystymme lisäresurssien avulla puuttumaan entistä tehokkaammin kuluttajaongelmiin. Tapaturmavakuutukset jäävät kuluttaja-asiamiehen toimivallan ulkopuolelle, niitä valvoo Finanssivalvonta.

      Tykkää

Kommentointi on suljettu.