Operaattoreiden vastuunkanto hukassa?

Tyttäreni käyttää verkkokauppojen palveluita ahkerasti. Olen opastanut häntä maksamaan luottokortilla, sillä ongelmatilanteissa on silloin mahdollista esittää vaatimuksia verkkokaupan lisäksi suoraan luotonantajalle. Hän tietää myös, että mobiilimaksu on turvallinen maksutapa, sillä samaan tapaan myös operaattori on palvelujen tarjoajan lisäksi vastuullinen, jos liittymälaskulle ilmestyy tuntemattomia veloituksia.

Tämä on hyvin selkeää. Laskutuspalvelun tarjoajalla on mahdollisuus päättää siitä, minkä yritysten kanssa se tekee sopimuksia laskutuksen hoitamisesta ja tällöin se kantaa lain mukaan palvelun tarjoajan ohella myös vastuun sopimusrikkomuksista.

Operaattoreita velvoittava säännös yhteisvastuusta tuli voimaan vuonna 2015. Vastaava luotonantajia koskeva säännös kirjattiin lakiin jo vuonna 1986. Maksupalvelut kehittyvät jatkuvasti ja kuluttajille tarjotaan hyviä ja sujuvia maksutapoja. Tässä suhteessa operaattoreilla on poikkeuksellinen etulyöntiasema laskutuspalvelun tarjoajana. Niillä on valmiiksi laaja asiakaskunta; matkapuhelinliittymä on lähes kaikilla kuluttajilla ja laskutus liittymälaskutuksen kautta on houkutteleva palvelu useille yrityksille.

Nyt operaattorit ovat alkaneet lobata vastuunsa poistamiseksi, kun uutta telepakettidirektiiviä aletaan täytäntöönpanna Suomessa. Mitä ihmettä?

Tilanne näyttää nyt siltä, että operaattorit tarjoavat kuluttajille mieluusti erilaisten palveluiden laskutusta liittymälaskulla ja ottavat siitä oman siivunsa, mutta niillä ei ole halukkuutta kantaa vastuuta, kun kuluttaja kohtaa ongelmia. On hyvin vaikea löytää perusteita sille, että operaattoreita koskeva vastuu rajattaisiin kapeammaksi kuin luotonantajien vastaava vastuu. Tällä olisi merkitystä tietysti myös kilpailun toimivuuteen. Kyse on ennen kaikkea myös siitä, miten kuluttajien luottamusta digitaalisten palveluiden käyttämiseen edistetään. Kun kuluttajat voivat luottaa palveluntarjoajiin ja siihen, että ongelmat selvitetään vastuullisesti, palveluita myös käytetään enemmän.

Kun liittymälaskulla on epäselviä veloituksia, operaattori ei voi heittää palloa kentän toiseen päähän, vaan sen on kannettava vastuu omalta osaltaan – tulevaisuudessakin!