Tervetuloa kuluttajaneuvonta!

Meillä on alkanut uusi vuosi uudelleen organisoitumisen merkeissä. Kuluttajaneuvonta siirtyi vuoden vaihteessa maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV). Otimme ilolla vastaan kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajaneuvonnan tärkeät tehtävät.

Miten toimia, jos yritys ei reklamaatiostasi huolimatta suostu korjaamaan puhelintasi takuun päätyttyä? Entä miten aiheettoman laskun suhteen pitäisi menetellä? Kuluttajaneuvonnasta saa neuvoja ja sovitteluapua kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa. Myös yritykset voivat kysyä neuvoja kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä.

Kuluttajaneuvonta hoitaa vuosittain noin 80 000 yhteydenottoa. Neuvonnan avulla erimielisyydet ratkeavat nopeasti ja tehokkaasti ilman raskasta tuomioistuinmenettelyä.

Kuluttajien oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että kuluttajat tuntevat oikeutensa ja osaavat vedota niihin myös itse aktiivisesti. Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet Reklamaatioapurin, jonka avulla kuluttaja voi tehdä valituksen yritykselle erilaisissa tavaran tai palvelun virhetilanteissa ilman tietämystä kuluttajansuojalain koukeroista. Takuuapuri puolestaan auttaa selvittämään yrityksen virhevastuuta eri tilanteissa.

Kuluttajaneuvonnan tehtävät säilyvät ennallaan, mutta uudelleen organisoitumisesta on ilman muuta hyötyä sekä kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnalle että kuluttajaneuvonnan palveluille. Valvonnassa voimme hyödyntää entistä paremmin kuluttajaneuvonnan kautta saatavaa tietoa markkinoilla ilmenevistä ongelmista ja neuvonta saa entistä enemmän tukea toiminnalleen valvonnan linjauksista. Myös yhteistä tietojärjestelmäämme, johon tallentuvat kuluttajien yhteydenotot, kehitetään entisestään palvelemaan näitä tavoitteita.

Kuluttajaneuvonnan siirtyminen uudisti organisaatiomme myös monipaikkaiseksi virastoksi, kun neuvonnan valtakunnallisia palveluita tarjotaan 20 paikkakunnalta käsin Helsingin lisäksi. Tämä haastaa myös miettimään johtamista, kokouskäytäntöjä ja tiedonkulkua uudella tavalla. Onneksi etäyhteydet toimivat pääsääntöisesti hyvin ja uusia tehokkaampia palveluita tiedon jakamiseen ja tiedostojen työstämiseen on tarjolla entistä enemmän.

KKV:n tehtäväkenttä monipuolistuu nyt entisestään. Tämä on meille hieno mahdollisuus kokeilla matalalla kynnyksellä uudenlaisia toimintatapoja, jotta pystymme parantamaan edelleen kuluttajien asemaa markkinoilla. Tässä suhteessa jokaisen työ on yhtä tärkeää – olipa kyse sitten lainsäädännön valvonnasta tai yksittäisten riitojen sovittelusta.

Kuluttajaneuvonta siirtyi Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 4.1.2019.