Luvut liikuttavat

Esittelen teille luvun, joka liikuttaa minua. Se on 73 225. Jatkossa nostan blogissani kuukausittain esiin kiinnostavia lukuja ja niihin perustuvia havaintoja kuluttajahallinnon tietokannasta KUTIsta. Tietokantaan kirjataan kaikki yhteydenotot kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle.

Tämän päivän luku on siis tuo 73 225. Se on tietokantaan kirjattujen yhteydenottojemme kokonaismäärä viime vuonna. Yhteydenotoista – valtaosin ne ovat kuluttajien valituksia yritysten toiminnasta – tuli kuluttajaneuvontaan liki 69 000 ja kuluttaja-asiamiehelle lähes 5 000.

Vertauskuvallisesti voisi sanoa, että meillä on sormemme kuluttajien pulssilla 73 000 kertaa vuodessa ja lähes 1500 kertaa viikossa. Sykäykset, joita saamme tietoomme, ohjaavat valvontatoimintaamme ja rakentavat perustan kuluttajapoliittisille linjauksillemme.

Kuluttajasykäyksiä tulee niin suuri määrä joka vuosi, että emme mitenkään voi ottaa kaikkia tapauksia tarkempaan tarkasteluun. Siksi on välttämätöntä, että kohdistamme jatkuvasti huomiomme niihin ilmiöihin, joilla on eniten merkitystä kuluttajien aseman kannalta. Tässäkin yhteydenotoilla on äärimmäisen suuri merkitys.

Kuluttajien lisääntyvät ongelmat kotimyynnissä tärkein uusi tieto

En mene syvällisemmin yksittäisiin asioihin, joita tietokanta viestittää. Julkaisimme tänään viime vuoden valitustilastoja, jotka valottavat ongelmallisia asiaryhmiä hyvin.

Otan kuitenkin yhden konkreettisen esimerkin siitä, mitä tarkoitan, kun sanon, että luvut liikuttavat minua. Se on puhelinmyyntiä ja kotimyyntiä koskevien valitusten huomattava kasvu viime vuoden aikana.

Kotimyyntiä koskevat valitukset kasvoivat viime vuonna 12 % verrattuna edellisvuoteen. Puhelinmyyntiä koskevat valitukset kasvoivat 7 %.

Puhelinmyynnin ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään ja kuluttaja-asiamies onkin viime vuonna esittänyt yhdessä Kuluttajaliiton ja tietosuojavaltuutetun kanssa, että puhelinmyynti edellyttäisi kuluttajalta ennakkosuostumusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti niin ikään viime vuonna puhelinmyynnin ongelmallista luonnetta.

Puhelinmyynnin osalta kuluttajalla on olemassa oikeus kieltää numeroonsa kohdistuva puhelinmarkkinointi, mutta kielto-oikeus ei tunnu poistavan eikä edes vähentävän kuluttajien kokemaa haittaa. Kotimyyntiä ei ole mahdollista samaan tapaan kieltää ennakolta.

Monen puhelinmyyntiä tai kotimyyntiä koskevan kuluttajayhteydenoton tekijänä on iäkkään vanhempansa lähiomainen. Tämä on osoitus siitä, että haavoittuvilla kuluttajaryhmillä on erityisiä ongelmia näiden myyntitapojen kanssa.

Puhelinmarkkinointia ja kotimyyntiä ei pidä tuomita kategorisesti. Ne ovat laillisia myyntitapoja, kunhan sääntöjä noudatetaan reilusti, asiakkaita kunnioittaen. Lisääntyvistä ongelmista kertovat luvut ovat kuitenkin niin selviä, että ne liikuttavat minua keskustelemaan tilanteesta rakentavasti alan toimijoiden kanssa.


Antti Neimala. Kuva: Nina KaverinenKirjoittaja

Antti Neimala toimi kuluttaja-asiamiehenä vuonna 2018.