Matkustamista koskevat lakimuutokset hämmentävät

Liki jokaisella meistä on kokemusta matkoista. Sellaisista, jotka sujuivat hyvin ja ehkä myös sellaisista, joissa kaikki ei mennyt putkeen. Osa on ollut itse järjestettyjä, osa matkanjärjestäjien hoitamia. Loma ja lomaan liittyvä matkustaminen ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja isoja taloudellisia satsauksia elämän laatuun. Siksikin matkustamiseen liittyvä sääntely nostattaa tunteita.

Juuri nyt on käynnissä vuosittainen Matkamessutapahtuma. KKV on mukana Matka2018-messuilla jakamassa tietoa tärkeistä matkustamista koskevista lakimuutoksista, jotka ajoittuvat ensi kesään. Haluamme olla paikan päällä kertomassa ja keskustelemassa niistä niin erilaisia matkapalveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien kuin kuluttajienkin kanssa.

Miksi matkapalveluita säännellään erikseen – EU:ko tämän ongelman taas aiheutti?

Matkapalveluja myydään usein pakettina ja siten, että asiakkailta peritään maksuja etukäteen. Sen vuoksi matka-alalle on säädetty lainsäädäntöä vakuudesta: matkanjärjestäjän pitää hankkia konkurssin varalta vakuus, josta asiakkaat voivat saada sellaisessa tilanteessa rahansa takaisin. Tämä lisää luottamusta, kun matkoja uskaltaa turvallisesti varata. Vakuuden vaatimus ja asettaminen ovat yleinen menettely muillakin aloilla, kun rahaa peritään etukäteen – esimerkiksi uusien asuntojen kaupassa. Matka-alan vakuuksia valvoo meidän virastomme.

Kyseessä on kolmekymmentä vuotta vanhan matkapakettidirektiivin päivitys tämän päivän markkinatilanteeseen. Sen myötä valvonnan piiriin tulee uusia toimijoita. Toisaalta hallinnollinen taakka pienenee, kun jatkossa vain ne matkailualan toimijat rekisteröityvät, jotka perivät asiakkailta etukäteismaksuja tai järjestävät kuljetuksia. KKV:n rekisteristä poistuu arviolta 300 yritystä.

On sääntelystä hyötyäkin

Myös markkinointia ja sopimusehtoja koskevat säädökset uudistuvat ja tuovat parannuksia kuluttajille: matkojen peruuttamisoikeus laajenee ja matkapalveluiden virhetilanteiden vahingonkorvausmahdollisuudet monipuolistuvat. Toisaalta yritykset voivat veloittaa asiakkaalta kuluja matkan perumisesta myös sairaustapauksissa. Matkavakuutuksen rooli on jatkossa entistäkin tärkeämpi.

On ymmärrettävää, että elinkeinonharjoittajat vastustavat lisäsääntelyä. Kritiikki yltyy, kun kyse on EU-lähtöisestä sääntelystä. Sääntelyn ongelmia ei pidä väistää. Sen aiheuttamia kustannuksia ei pidä kiistää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sääntelyllä on myös myönteiset vaikutuksensa. Kun koko EU:n alueella noudatetaan samanlaisia pelisääntöjä, kuluttajien luottamus palveluntarjoajia kohtaan vahvistuu. Markkinat toimivat paremmin. Parhaimmillaan sääntely vahvistaa toimialan kasvuedellytyksiä ja edistää suomalaisten yritysten palveluiden myyntiä koko EU:n sisämarkkina-alueella.

Heinäkuun alussa uudistuva vakuusjärjestelmä on siis yrityksille kattavampi, tasapuolisempi, varmempi ja nopeampi kuin vanha järjestelmä. Merkittävää on, että jatkossa asiakkaat voivat saada konkurssitilanteissa etukäteismaksunsa takaisin lähes saman tien, jolloin he voivat ostaa uuden korvaavan matkan – tämä hyödyttää alaa, kun raha palaa kiertämään nopeasti. Nykysysteemissä korvaukset on voitu maksaa pahimmassa tapauksessa vasta vuosien päästä.

Olemme käyneet matkailualan edustajien kanssa pitkin asian valmistelua hyvin avoimia keskusteluja uudistuksen vaikutuksista. Jatkamme tällä linjalla eteenpäin. Vastaamme säännösten täytäntöönpanon valvonnasta, minkä vuoksi meille on äärimmäisen tärkeätä saada palautetta järjestelmän toimivuudesta. Tarkoituksena on edistää alan toimintaa selvillä, järkevästi toimeenpannuilla pelisäännöillä, jotka turvaavat kuluttajien hyvän aseman näiden tärkeiden palveluiden markkinoilla. Matkamessuilla keräämme osastollamme matkailualan toimijoilta palautetta Matkapaketti-apurista, jonka avulla yrittäjä voi selvittää, tarvitseeko vakuutta asettaa.

Kokoamme verkkosivuillemme matkailualan toimijoille materiaalia lainmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.7.2018. Yrityksiin ollaan myös yhteydessä alan järjestöjen kautta. Niin ikään kontaktoimme suoraan nykyisessä matkatoimistorekisterissä jo olevat tahot.

Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017)
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (922/2017)


Antti Neimala. Kuva: Nina KaverinenKirjoittaja

Antti Neimala toimi kuluttaja-asiamiehenä vuonna 2018.