Energisoivaa kuluttajapalautetta

Tarjosimme vuoden alussa Kuluttajaneuvonnan Facebook-sivuilla mahdollisuuden välittää terveisiä ja antaa palautetta uudelle kuluttaja-asiamiehelle, siis minulle. Kaikki palautetta antaneet osallistuivat arvontaan, jossa palkintoina olivat Kuluttaja-lehden vuosikerta ja Museokortti. Onnea arvonnan voittajille! Onnellisiin voittajiin ollaan erikseen yhteydessä.

Kiitän kaikista terveisistä, kommenteista ja kysymyksistä. Meidän postaukseemme tuli tykkäyksiä todella runsaasti, yhteensä 683 kappaletta. Kommentteja saatiin 172, sekin hurja määrä.

Arvonnalla lienee ollut vahva vaikutuksensa kommenttien määrään. Avoimelle keskustelulle on kuitenkin jo ihan sellaisenaan tarvetta ja tilausta. Suora palaute on energisoivaa. Tsemppiviestit ovat mukavaa luettavaa. Kommentit ja kysymykset taas auttavat paikantamaan kuluttajien kokemia ongelmia markkinoilla. Tästä kokemuksesta rohkaistuneena jatkamme keskustelua kuluttajaneuvonnan Facebook-sivulla ja muissa sopivissa kanavissa.

Lupasimme, että vastaan saamiimme kommentteihin. Teen sen tämän blogin välityksellä. Kommentit on ryhmitelty sopiviin palasiin.

Kiitän kuluttajaneuvojia, jotka ovat olleet apunamme kommenttien valmistelussa siltä osin, kun kyseessä oli asia, joka edellyttää yksilöllistä neuvontaa.

Kuluttaja-asiamiehelle tutut huolet kommenttien kärjessä

Käyn tässä läpi niitä aiheita, jotka herättivät eniten palautetta ja kysymyksiä.

Kuluttajien kestoriesaan eli jatkuviin alennusmyynteihin kiinnitettiin paljon huomiota. Harhaanjohtavat vertailuhinnat ja alennusprosentit hämärtävät kuluttajan käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on. Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan puuttunut erityisesti huonekalualan ja urheiluvälinealan lainvastaiseen markkinointiin. Lisäksi yrityksiä on viety markkinaoikeuteen asiasta myös hiljattain. Jatkamme toimiamme lainvastaisen markkinoinnin kitkemiseksi.

Ajankohtainen ja paljon palautetta aiheuttanut kysymys oli kuluttajaluottojen kohtuuttomat kustannukset. Kyse on isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Viime aikoina keskusteluun on noussut myös erittäin pitkiin asuntoluottoihin liittyvät haitat. Selkeä ja nopein ratkaisu kuluttajaluottoihin olisi muuttaa lainsäädäntöä siten, että korkokattosääntely koskisi kaikkia kuluttajaluottoja. Tällä hetkellä rajoitus koskee vain enintään 2000 euron luottoja. Olemme tehneet asiassa lakialoitteen vuonna 2016. Oikeusministeriö harkitsee jatkotoimia asiassa. Pikaluotto-ongelmia hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontakeinoilla viemällä pikaluottoasioita ratkaistavaksi markkinaoikeuteen. Lisäksi velkaantumiseen läheisesti liittyvään saatavien perintään panostetaan valvonnassa.

Puhelinmarkkinoinnin ongelmista saatiin tässäkin yhteydessä palautetta. Kuluttaja-asiamies on vaatinut jo pitkään puhelinmarkkinointia luvanvaraiseksi, jolloin myyntipuhelun vastaanottaminen edellyttäisi kuluttajan ennakkosuostumusta. Puhelinmyyntisäännösten uudistamisesta tehtiin aloite jo vuonna 2011 ja se on edelleen ajankohtainen.

Palautteissa annettiin kannatusta myös kuluttaja-asiamiehen järeämmille valvontakeinoille. Kiitämme tuesta keinovalikoiman uudistamiseksi. Olemme kiinnittäneet puutteisiin huomiota jo vuosien ajan. EU:ssa äskettäin hyväksytty lakiuudistus on tuomassa parannusta rajat ylittävään kauppaan. On kuitenkin tärkeää, että kahden vuoden kuluttua voimaan tuleva uudistus parantaisi tilannetta myös kotimaisessa kuluttajavalvonnassa.

Osansa saivat myös muille viranomaisille kuuluvat asiat

Huolianne ja toiveitanne tuli myös muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvilta aihealueilta.

Sähkön siirtohinnan suuruus ja se tosiasia, ettei siirtohintaa voi kilpailuttaa, kirvoittivat eniten palautetta. Kuluttaja-asiamies puuttui vuonna 2016 sähkön siirtohinnan kohtuuttomiin kertakorotuksiin Carunan tapauksessa. Kuluttaja-asiamiehellä ei ole kuitenkaan toimivaltaa puuttua siirtohinnan suuruuteen yleisesti, vaan Energiavirasto valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta neljän vuoden valvontajaksoissa. Jatkossa suuria kertakorotuksia hillitsee osaltaan syksyllä 2017 sähkömarkkinalakiin lisätty säännös, jolla vuotuisille siirtohinnan korotuksille asetettiin 15 %:n katto.

Postin palvelut puhututtivat paljon. Huolta tuntuu aiheuttavan lähetysten kulkunopeus ja Postin korvausvastuu lähetyksen katoamis- tai vaurioitumistilanteissa. Postilaki sääntelee mm. kyseisiä asioita. Postipalveluiden vähimmäistason turvaaminen kuuluu Viestintäviraston toimivaltaan. Kuluttaja-asiamies on kuitenkin kiinnittänyt postilakia uudistettaessa huomiota siihen, ettei jakelutiheyden supistaminen tai kirjeiden kulkunopeutta koskevien standardien laskeminen saa johtaa esimerkiksi siihen, että kuluttajalle ei jää tarpeeksi aikaa laskun maksamiseen tai perintäkirjeeseen reagoimiseen.

Kuluttaja-asiamies tapaa säännöllisesti erityisvalvontaviranomaisia, kuten Energiavirastoa ja Viestintävirastoa, jolloin voimme viedä palautetta eteenpäin. Kyseisille viranomaisille voi tehdä myös ilmoituksen havaitsemastaan epäkohdasta.

Kommenteissa tuli esiin myös muita tärkeitä aiheita, joiden parissa teemme töitä. Otamme mielellämme jatkuvasti vastaan huomioitanne havaitsemistanne kuluttajaongelmista. Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä ilmoituksen verkkosivujemme lomakkeella. Yksittäisissä riita-asioissa neuvontaa ja sovitteluapua kuluttajille tarjoaa puolestaan kuluttajaneuvonta.fi.

Vastaus numerokysymykseen – kuluttajansuojalain pykälämäärä

Kerroin ensimmäisessä blogissani, että alkuperäisessä kuluttajansuojalaissa oli 48 pykälää. Kysyin, kuka tietää nykyisen, EU-aikakauden pykälämäärän. Oikea vastaus on 290. Pykälämäärä on siis noin kuusinkertaistunut 40 vuodessa. Se kertoo yhteiskunnan kehityksestä ja poliittisesta tahdosta parantaa kuluttajien oikeudellista ja taloudellista asemaa. Vaikka määrä on jo huikea, pitää aina muistaa, että nyt lähtökohtana on samojen sääntöjen soveltaminen koko sisämarkkina-alueella. Usein kuultu ”puolustus” on, että yksi huono pykäläsetti on parempi kuin 28 erilaista – hyvääkin – settiä.

Katso videotervehdykseni kuluttajaneuvonnan Facebook-sivulla


Antti Neimala. Kuva: Nina KaverinenKirjoittaja

Antti Neimala toimi kuluttaja-asiamiehenä vuonna 2018.